VGOO ALV 2020

Beste leden van de VGOO,

Gezien de situatie omtrent de Coronapandemie hebben wij als bestuur besloten dat onze Contactdag van 2 oktober niet in de oorspronkelijke manier plaats kan vinden. Deze hebben we dan ook laten vervallen, met de noot dat we ons bewust zijn dat de ALV wel plaats dient te vinden.

Deze ALV is gepland voor 2 oktober met het volgende programma:
10.00 uur Ontvangst op de Brederodekazerne, Gebouw J ( oude officiers mess )
10.30 uur Algemene Ledenvergadering VGOO
11.45 uur Lunchbuffet
12.30 uur Afsluiting

Graag uw opgave voor 2 augustus bij MMJ.v.Wensveen.01@mindef.nl

Hopelijk kunt u begrip voor onze keus op brengen en zien wij u, als we u op de ALV dit jaar niet mogen treffen, volgend jaar op de Contactdag 2021. Hier hopen we ook uw partners weer bij te kunnen verwelkomen.

Met vriendelijke geniegroet,
Daniël de Groot
Uw Voorzitter