VGOO CONTACTDAG EN ALV 2022

Hierbij wil de organisatie van de jaarlijkse VGOO contactdag jullie uitnodigen voor de editie van 2022.
Deze zal dit jaar gaan plaatsvinden op vrijdag 2 september in de Burgers Zoo te Arnhem.

U kunt hier klikken om de flyer te bekijken.

Aan vele zaken is gedacht om de dag tot een succes te maken zoals vroege entree in het park, geen parkeerkosten, vrije keuze lunch, interessante rondleiding en een buffet ter afsluiting.
ijdens de Algemene Leden Vergadering kunnen de partners nog even het park in of op het terras, genietend van de omgeving, een drankje nuttigen.

Tijdsplan:
Park open 09.00
Ontvangst Safari Bush, aanvang programma (+ lunch) 12.00 – 13.00
Start rondleiding 13.15
Einde rondleiding 14.30
Start Algemene Leden Vergadering 15.00
Eind ALV 16.30
Start buffet 17.00
Einde programma 19.00

Aanmelden:
U kunt zich aanmelden tot 12 augustus 2022
door overmaking van € 15,- p/p op rekening NL60RABO0104823577
t.n.v. T. van Wensveen
o.v.v. VGOO Contactdag 2022
Wilt u al vroeg het park in graag even aangeven bij het aanmelden i.v.m. het verstrekken van de toegangskaarten.

Vragen of anders?
Voor alle vragen en/of dieet wensen:
Bel of mail met: Sm Jack Goijarts: GAJM.Goijarts@mindef.nl of 06-2538 2248 Sm Paul Rila: PNCM.Rila@mindef.nl of 06-2320 4382

Adres:
Burgers Zoo Arnhem
Antoon van Hooffplein 1
6816 SH Arnhem