Informatieborden

WORDT NOG AAN GEWERKT !!!
Bij de ornamenten in de Genietuin staan informatieborden. Op dit onderdeel van onze website kunt u de teksten lezen en/of downloaden in het Nederlands, Engels of Duits. Ook zal een hand-out worden samengesteld, die gebruikt kan worden voor leesbeurten of voordrachten.

Beste bezoeker,

Op deze pagina vindt u de beschrijvingen van de in de Genietuin opgestelde objecten, inclusief twee vertalingen. De beschrijvingen staan in de numerieke volgorde die u linksboven op de informatieborden aantreft.

>>> Hier de link van het PDF "Geniemuseum, groep 1, NLD tekst met DEU en GBR vertaling (RvdL)"

DEU: Sehr geehrter Besucher, auf dieser Seite finden Sie Beschreibungen der Objekte, die außerhalb des Genie-Museums ausgestellt sind. Die Beschreibungen befinden sich in der numerischen Reihenfolge, die Sie oben links auf den Informationstafeln finden.

GBR: Dear visitor, on this page you will find descriptions of the objects displayed on the outside of the Genie Museum. The descriptions are in the numerical order you will find on the top left of the information boards.

Tevens treft u hieronder een hand-out aan van alle informatieborden. Een PDF dat (rechtenvrij) gebruikt kan worden voor spreekbeurten en of voordrachten.

>>> Hier de link van het PDF "Geniemuseum, groep 1, informatieborden (RvdL)"

Wij wensen u veel plezier,

Stichting Historische Genieverzameling