Nieuws

Luitenant-kolonel L.J.S. Vulders is per 1 december de nieuwe vice-voorzitter van de Stichting Historische Genieverzameling.

Henk Becks
12 november 2019

Op de vraag, van onze Regimentscommandant Genie Kol B. Valk en onze voorzitter HGV Generaal-majoor der Genie b.d. M. van den Broek, of ik geïnteresseerd was om zitting te nemen in het stichtingsbestuur moest ik maar kort nadenken. De missie en de doelstellingen uit het beleidsplan 2019-2024 spreken mij als actief dienende Genist enorm aan. Zeker omdat dit bijdraagt aan het belang van de Genie voor de Nederlandse gemeenschap en het Genieregiment zelf in het verleden maar ook zeker naar de toekomst. Maar met name aan belevenis van de museum bezoeker en bij de vorming van onze jonge genisten.

“De geschiedenis is het heden, gezien door de toekomst”
Mensen zien in dat het heden beter begrepen kan worden als ze besef hebben van het verleden. Besluiten die in het verleden genomen zijn, hebben hun uitwerking in het heden. Houding en gedrag in het verleden ‘betalen’ zich in het heden terug. Geschiedenis doet ertoe omdat er kennis in opgeslagen ligt die benut kan worden voor het oplossen van hedendaagse vraagstukken. Van de geschiedenis kun je leren.

Per 3 dec 2019 zal ik aantreden als nieuw lid van het stichtingsbestuur HGV, in de rol van plaatsvervangend voorzitter van het stichtingsbestuur/ voorzitter dagelijks bestuur voor Stichting  De Historische Genieverzameling om het gehele team te versterken. Laat ik mezelf voorstellen:

Ik ben Lkol Stephan Vulders. Momenteel actief dienend militair als Hoofd Opleidings- en Trainingszaken OTCO/OTCGn. 
In mijn carrière van ruim 29 jaar heb ik verschillende management- en leidinggevende functies vervuld. Ik ben iemand die graag leiding geeft en dit op een coachende, stimulerende manier doet. Het beste kom ik tot mijn recht in functies waar ik de brug kan vormen tussen de visie en de dagelijkse praktijk en zo het bedrijf mede kan leiden. Het is dan ook mijn ambitie is om een (lijn)management- of directiefunctie te vervullen. Als persoon ben ik iemand die betrokken is bij zijn werk, het bedrijf en de mensen waar ik mee samen werk. Voor mijn team zorg ik voor een gestructureerde aanpak, en houd ik in de gaten of de uitvoering binnen de gestelde kaders blijft. Ik ben resultaatgericht, durf knopen door te hakken en ben in staat om teamleden te motiveren.  Daarnaast heb ik oog voor (commerciële) mogelijkheden en beschik over vaardigheden om klantrelaties duurzaam uit te bouwen en te onderhouden.
Het is voor mij belangrijk om samen resultaten te boeken in een sfeer waarin je elkaar versterkt, uitdaagt en het maximale eruit haalt wat erin zit. Het gezamenlijk realiseren van  strategische en tactische doelstellingen met het team geeft mij veel arbeidsvreugde.
In een complexe omgeving kan ik snel het overzicht krijgen en weet vervolgens zowel afstand te bewaren als ook te focussen op essentiële aspecten. Een visie mede vormgeven, omzetten in een strategie en vervolgens de uitvoering organiseren.  Dit heb ik in meerdere functies aantoonbaar succesvol in de praktijk gebracht. Hierbij heb ik ook ervaring opgedaan in organisatieverbetering en verandertrajecten. Door mijn persoonlijkheid, (dossier)kennis en uitstekende communicatieve eigenschappen ben ik in staat om het vertrouwen te winnen. Door collega’s word ik gekenschetst als inspirerend, innovatief, benaderbaar, betrokken en integer.

(Benieuwd naar mijn volledig profiel kijk dan naar mijn Linkedin site: https://www.linkedin.com/in/stephan-v-84847050/)

Ik kijk uit naar onze samenwerking om gezamenlijk vorm en uitvoering te gaan geven aan het beleidsplan 2019-2014 en het collectieplan 2019-2022. Nog niet alle vrijwilligers van het Geniemuseum  ken ik, maar met velen uit het stichtingsbestuur en vrijwilligers van het Geniemuseum heb ik actief gediend en in het verleden samengewerkt, met sommige ben ik zelfs uitgezonden geweest.
Op 3 dec 2019 zal ik met onze voorzitter HGV Generaal-majoor der Genie b.d. M van den Broek  een gesprek voeren over de realisatie van de doelstellingen van het beleidsplan en collectieplan. Daarbij zal ik mijn inzichten en mijn ideeën met hem afstemmen.  Daarna zal ik snel kennis maken met de verschillende commissies. Om zo snel  ingewerkt te raken. In mijn nieuwjaarstoespraak 2020 zal ik mijn koers als voorzitter dagelijks bestuur met u delen.

Met geniegroet, Lkol der Genie

Stephan Vulders