Nieuws

Schenking uniform IGK/ IGV

Henk Becks
23 juli 2020

Vandaag heeft de voormalige Inspecteur Generaal van de Krijgsmacht (IGK), tevens Inspecteur Generaal voor de Veteranen (IGV) , de luitenant-generaal bd Hans van Griensven, zijn IGK-uniform en een aantal andere herinneringen aangeboden aan het Geniemuseum in Vught. De betreffende zaken werden in ontvangst genomen door de adjudant bij het Regiment Genietroepen Moos Raaijmakers, tevens adjunct-conservator van voormeld museum. Zodra de nieuwe paspop beschikbaar is, zal het uniform zijn definitieve plaats krijgen. Hans, hartelijk bedankt voor deze prachtige schenking

.