Nieuws

MONDKAPJE DRAGEN IN HET MUSEUM

Henk Becks
01 oktober 2020

De rijksoverheid verzoekt iedereen dringend om een mondkapje te dragen in voor publiek toegankelijke ruimten. Het Geniemuseum stelt het zeer op prijs, als u bij binnenkomst een mondkapje draagt en dit tijdens uw verblijf in ons gebouw blijft dragen. Ook de anderhalve meter maatregel blijft van kracht. Alleen samen kunnen we Corona bestrijden.
Wij hopen, dat u, ondanks deze maatregelen, toch volop geniet van al het moois, dat in ons museum is te zien. Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking.