Nieuws

Toekenning Regimentslegpenning

Henk Becks
29 april 2021

Regimentslegpenning toegekend aan de vrijwiligers van het Geniemuseum.

Deze week is bekend gesteld dat de regimentslegpenning toegekend zal worden aan de vrijwiligers van het Geniemuseum. De Regimentslegpenning is de hoogste waardering die het Regiment Genietroepen kent. De legpenning is uitgevoerd in zilverkleurig metaal. Op de voorzijde is het Regimentsembleem afgebeeld. Op de keerzijde is de tekst "Vanwege Uw Verdiensten" gegraveerd. Aan de legpenning is een oorkonde verbonden, waarop de reden van toekenning wordt vermeld.

Toekenning van de Regimentslegpenning geschiedt:
als blijk van waardering voor langdurig aan het Regiment bewezen uitstekende diensten;
op grond van zeer bijzondere prestaties die het aanzien van het Regiment in belangrijke mate hebben verhoogd;
in zeer bijzondere gevallen.

De uitreiking geschiedt door de Regimentscommandant persoonlijk en zal op een voor het Regiment bijzonder tijdstip plaatsvinden. 
De secretaris van de TRG houdt van de uitreiking een nominatieve administratie bij. Van de uitreiking wordt zo breed mogelijk verslag gedaan in diverse publicaties. Daartoe zal de RA een of meerdere personen benaderen teneinde van deze gebeurtenis verslag te doen. De uitreiking van de legpenning zal in September van dit jaar plaats gaan vinden bij functieoverdracht van onze voorzitter de generaal majoor bd M. van den Broek aan onze nieuwe voorzitter de Kol ( dan bd) B. Valk.
Hiervan zullen wij uitgebreid verslag doen.

Namens gehele bestuur wil ik al onze vrijwiligers van harte feliciteren met deze toekenning en waardering vanuit ons regiment.

Vz DB HGC Lkol S. Vulders