Nieuws

Nieuwe aanwinst

Henk Becks
08 maart 2022

Vandaag is ons museum in het bezit gekomen van het uniform van een Opzichter Fortificatiën, 3e klasse. Het  is bijna een eeuw oud. Nu is weer gebleken, dat het nuttig is om van allerlei voorwerpen en uniformen meerdere exemplaren te hebben, zodat je interessante zaken kunt verwerven via ruiling.