Nieuws

Historische canon Regiment Genietroepen

Henk Becks
14 oktober 2020

Het “DNA” van ons regiment is verankerd in het verleden, stroomt door onze aderen in het heden en vormt ook een prima springplank naar de toekomst. Dat DNA zorgt er ook voor dat de kameraadschap en (ver-)binding tussen ons als genisten zo groot is.  De genen in ons DNA  zijn weliswaar bij iedereen aanwezig maar lang (nog) niet bij iedereen bekend. De Stichting Geschiedschrijving Genie (SGGenie) heeft als belangrijkste taak de geschiedenis van ons regiment vast te leggen en toegankelijk te maken. Dat doet zij voor alle regimentsleden, maar ook voor de buitenwacht. Het is in dat kader dat de SGGenie samen met het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) een historische canon heeft ontwikkeld. Hierin staan belangrijke stukjes geschiedenis maar ook b.v. de regimentstraditie en -gebruiken. De canon is geschreven voor een breed publiek en voor iedereen te lezen op de defensie-website. 
De volgende stap is (ook nu weer in nauwe samenwerking met het NIMH), de ontwikkeling van een meer diepgaander en gedetailleerder historische canon voor onze eigen regiments-website. 

Maar eerst terug naar de actualiteit. Vandaag, op 9 oktober, lanceren we met gepaste trots de historische canon van het Regiment Genietroepen. Klik hier om te openen. (https://www.defensie.nl/onderwerpen/historische-canons/historische-canon-regiment-genietroepen)   Commentaar en aanvullingen zijn van harte welkom via de site van het Regiment Genietroepen.