Financiële bijdrage van de gemeente Vught

Financiële bijdrage van de gemeente Vught

Henk Becks
06 juli 2021

Euro, Financiering, Business, Rijkdom

Dank aan de gemeente Vught voor de toekenning van een incidentele tegemoetkoming aan het Geniemuseum. Het college van Burgemeester en wethouders heeft er voor gekozen om de organisaties te ondersteunen, die naar het oordeel van het college een cruciale rol spelen in de Vughtse sociaal culturele infrastructuur. Of omdat ze een faciliterende of ondersteunende rol hebben, danwel bepalend zijn voor cultuureducatie in Vught. In het oordeel van het college voldoet het Geniemuseum aan die rol binnen de gemeente. Mede door deze steun komen we samen uit de COVID-crisis. Geacht college, namens alle vrijwilligers hartelijk bedankt.