S.Vulders, voorzitter dagelijks bestuur neemt afscheid

S.Vulders, voorzitter dagelijks bestuur neemt afscheid

Henk Becks
25 september 2021

Beste vrijwilligers, relaties en bezoekers van het Geniemuseum,

2 jaar geleden had ik de eer jullie dagelijks bestuursvoorzitter te mogen worden van het Geniemuseum/ Historische Geniecollectie. Dit op verzoek destijds van onze Regimentscommandant Kol Burg Valk en onze huidige voorzitter HGC Genmaj bd Marcel van den Broek. Aan die ( neven)functie komt nu voor mij een eind. Als actieve militair start ik met een nieuwe laatste functie. Ook ga ik me meer richten op mijn carrière na mijn FLO. Hierdoor is deze mooie nevenfunctie voor mij niet meer te combineren naast mijn dagelijks werk.

Ik wil jullie allen danken voor een geweldige tijd, SAMEN hebben we veel bereikt. Nieuw ELAN en REURING waren wel de kernwoorden van afgelopen 2 jaar. 
Bij mijn aantreden trof ik een enorm gemotiveerde club vrijwilligers aan. Een groep waarvan vele weliswaar op leeftijd maar vol energie en plannen.  Het was mijn rol daar weer wat structuur in aan te brengen en vooral de randvoorwaarden en budget te organiseren van alle plannen. Daarnaast een aantal aandachtspunten op te pakken en zorg te dragen voor nieuw elan en gewoonweg dagelijks leiding te geven. Daarin zijn we gezamenlijk mijns inziens goed in geslaagd en het effect was dat er weer dagelijks reuring was binnen en buiten het museum om.

Ik kijk terug op een aantal aantoonbare resultaten:
- Bezoekersaantallen lopen op;
- Nieuwe collectie stukken zijn verworven;
- De structuur is gerealiseerd;
- Het netwerk is weer op orde en uitgebreid;
- Nieuwe vrijwilligers zijn geworven en onze GN veteranen zijn volledig geïntegreerd;
- Financieel zijn we gezond;
- Diverse projecten zijn gerealiseerd;
- Verbouwingen en herinrichtingen zijn gerealiseerd of onder constructie;
- A status is geborgd;
- We zijn zeer zichtbaar op social media;
- Enzovoort….

Dit soort resultaten boek je samen. Hierin ben ik vooral gesteund door onze voorzitter, leden van DB en onze coördinatoren. Maar plannen en randvoorwaarden moeten omgezet worden in tastbare resultaten, dat deden jullie, de vrijwilligers. Het gezicht van het museum zogezegd dat bent u. Uiteindelijk gaat het om onze bezoekers van het museum, daar doen we het voor. Een belangrijke doelgroep hierbinnen zijn onze aspirant genisten, die we door onze activiteiten mede vormen en de kernwaarden van ons mooie regiment bijbrengen. Maar ook de schoolgaande jeugd uit het hele land, die we op een attractieve wijze de geschiedenis aanreiken. Je leert namelijk vanuit de geschiedenis. De vele bezoekers die geïnteresseerd zijn in onze geschiedenis en ons motiveren om steeds beter te worden in het aanreiken en tonen van die geschiedenis. Dank voor de vaak leuke gesprekken en suggesties. We faciliteerden ook menige activiteit voor dienstverlaters, jubilarissen, diverse organisaties. Hierbij konden we dankbaar gebruik maken van de combinatie van ons museum en het Regimentshuis van de Genie, alsmede van de veteranenbar. Op zich al historische locaties met een rijke geschiedenis.

Er is inmiddels zelfs een uitstrooiveld tussen ons nieuw ingericht monumentenveld gerealiseerd. dat voldoet aan de wensen van veel Genisten en hun nabestaanden. Ook is er geïnvesteerd in onze bestaande en nieuwe relaties en contact met onze buren. Dit zijn zaken die je moet onderhouden. Dat heeft ertoe geleid dat we in corona periode steun kregen vanuit ons netwerk. Daar ben ik ze nog zeer dankbaar voor. Beter goede buren dan verre vrienden…… Ik ben de gemeente Vught, Regimentsbureau Genie, diverse Genie prominenten, overige Genie Verenigingen, RCKL, KC GN, BaseCo, Rijksvastgoedbedrijf, PARESTO Vught, diverse sponsorbedrijven, Het Nationaal Monument en museum Kamp Vught, PI Vught en IJzeren Man Vught, bewonersgroep  woonoord Lunetten/Molukkenkamp Vught, diverse partnermusea en onze journalistieke relaties dankbaar voor hun steun en samenwerking. Ik vertrouw erop dat u die zelfde steun en vertrouwen schenkt aan mijn opvolger ( Deze zal binnenkort bekend gesteld gaan worden). 

Ook de steun die we vaak kregen vanuit de diverse Genie-eenheden hebben mede mogelijk gemaakt dat wij onze plannen konden realiseren en gelijktijdig de eenheid haar oefendoelstellingen kon realiseren. In het bijzonder dank ik hier 105 Waterbouw GNcie voor.

Binnenkort wordt op 1 oktober door onze nieuwe RC de kol Ed Caelen, de Regimentslegpenning uitgereikt aan het complete vrijwilligersbestand geniemuseum.  Dit beschouw ik als de KROON op ons WERK van de afgelopen jaren. Onze voorgangers hebben hieraan ook aan bijgedragen, het is een verdienste van jaren van inzet en goed werk.

Er ging voor mij stiekem veel tijd in zitten en kostte me buiten mijn reguliere functie/werkuren echt wel wat uurtjes. Maar ik deed dat graag en met plezier. Jullie gaven hier veel voor terug. Hierdoor  leverde de investering in tijd veel arbeidsvreugde en energie voor mij persoonlijk op, maar ook bij u heb ik dat geconstateerd. Dus deed ik het met liefde en plezier. Dank voor alle dankmails/app berichten/ kaartjes en brieven die ik van u mocht ontvangen nadat bekend was dat ik zou stoppen. Dat heeft me geraakt, omdat in naar mijn mening gewoon mijn best deed in het belang van het Regiment om zo goed als mogelijk invulling te geven aan deze rol.

Per 1 okt zal de voorzittersrol overgedragen worden aan KOL bd Burg Valk. Ik wens hem veel succes in zijn nieuwe rol. Ik dank Genmaj bd Marcel van den Broek, Koos Dirven en Ton van Oudheusden voor de jaren die zij zich hebben ingezet ingezet voor de HGC en ons persoonlijk contact. Ik ga dat zeker missen. Zoals gezegd komt er een nieuwe voorzitter voor het dagelijks bestuur. Zo ontstaan er weer nieuwe ideeën en wordt het ELAN voortgezet.

Het gaat u allen goed, we raken elkaar wellicht uit het oog maar niet uit het hart. Zet het goede werk voort, SODEJU!. 
Steun onze nieuwe voorzitter en en de voorzitter van het DB; zij erven een fantastische club mensen en een schitterend museum. Ik wens hen veel werkplezier en succes bij doorontwikkeling van ons Geniemuseum.

Uw (voormalige) voorzitter dagelijks bestuur historische geniecollectie,
Lkol Stephan Vulders