Open museumweekeinde 2 en 3 oktober 2021

Open museumweekeinde 2 en 3 oktober 2021

Henk Becks
28 september 2021

WELKOM OP HET OPEN MUSEUM WEEKEINDE 2 EN 3 OKTOBER

Vanwege de Corona-maatregelen zijn de gebruikelijke Open Museumweken niet doorgegaan.
Nu alle maatregelen zijn versoepeld, willen wij iedereen in de gelegenheid stellen alsnog een
prachtig evenement bij te wonen in onze Genietuin, waarbij u vanzelfsprekend ook het
Geniemuseum zelf mag bezoeken. Op zaterdag 2 oktober en zondag 3 oktober zullen liefst vier re-enactmentgroepen aanwezig
zijn. We zijn geopend van 10.00 uur tot 16.00 uur.

Er is een groep, die de Amerikaanse genie-eenheid uitbeeldt, die in de Tweede
Wereldoorlog heeft gediend bij de 2e Pantserdivisie, zowel in Afrika als in Europa. Deze
formatie is al eerder te gast geweest bij ons museum.
Ook zal, voor het eerst, een groep aanwezig zijn met betrekking tot het Vergeten Leger. De
term ‘Het Vergeten Leger’ heeft betrekking op de Nederlandse militairen die kort na de Tweede
Wereldoorlog als oorlogsvrijwilliger (OVW) of als dienstplichtig militair naar het voormalig
Nederlands-Indië zijn uitgezonden. Deze periode heeft op hen een diepe indruk nagelaten en
anno 2021 zijn velen nog intensief bezig met het verwerken hiervan. Het ontbreken van nazorg
en veel onbegrip bij terugkomst in Nederland heeft veel wonden geslagen. Men voelde zich in
de steek gelaten door de Nederlandse regering. Vandaar de naam: Het Vergeten Leger.

We verwachten ook een deel van de Resistance, het Franse verzet, zichtbaar worden gemaakt
voor de bezoekers. De groep heeft de naam “Groupe Emile”. De Franse groep beeldt een
afdeling ‘Poilu’s’ uit van een ‘Metropolitain’ regiment; dus een regiment van het vasteland van
Frankrijk. De eenheid gaat dan ook in het standaard ‘Bleu Horizon’ (BH) dat vanaf 1915 de
standaard was gekleed en is bewapend en uitgerust met de normaal gangbare uitrusting en
bewapening zoals die in een infanterieregiment gevonden kon worden in de periode 1917-1918.

Een "Eerste Wereldoorloggroep" zal tezamen met een groep van het Franse verzet laten zien
hoe een militaire eenheid er uit zag aan het westfront in de jaren 1914-1918.
Vanzelfsprekend zijn ook weer historische militaire voertuigen te bewonderen, alsmede oude
wapens. Het belooft weer een interessant weekeinde te worden.

In de Genietuin zullen historische motorvoertuigen kunnen worden bezichtigd, alsmede (vuur)wapens uit de betreffende tijdsperiodes.