Bijeenkomst van de vrijwilligers

Bijeenkomst van de vrijwilligers

Henk Becks
01 februari 2022Voor de eerste dinsdag van deze maand zijn alle vrijwilligers van het Geniemuseum uitgenodigd. Bijna iedereen was aanwezig. Sommigen hadden andere verplichtingen. De voorzitter Burg Valk heette iedereen welkom en sprak zijn waardering uit voor de activiteiten, die door de vrijwilligers zijn verricht, soms met behulp van een detachement van 105 Waterbouwcompagnie. Spreker begon zijn inleiding met de mededeling, dat 2023 voor het Regiment een jubeljaar wordt. Het regiment bestaat dan immers 275 jaar. Ook voor het Geniemuseum is een rol weggelegd. De RV 29 zal worden ingezet voor promotie-doeleinden. De nog te renoveren rechter vleugel zal dan officieel (her) geopend worden. Ook zal de verbindingsbunker uit de koude oorlogperiode een prominente rol krijgen.
Landelijk is het Rijks Vastgoed Bedrijf bezig een inventarisatie te maken van de kazernegebouwen, die eventueel afgestoten dienen te worden. Een eventuele inkrimping van de expositieruimten en/of depotruimten van ons museum zal ons noodzaken tot inkrimping van de collectie. We moeten hier nu al over na gaan denken.

Na de uitleg van de toekomstplannen richtte de voorzitter zich tot de jubilerende vrijwilligers. Wil Smits en Roel van Os, 5 jaar actief; Theo Weijnen en Winand Aarts, 10 jaar. Bets van Pijkeren en Toon van Lijsdonk zijn al weer 15 jaren actief als vrijwilliger. Ze kregen allemaal een prachtig houtsnijwerk.

In de jaren 2021 en 2022 heeft ons museum meer dan 10 nieuwe vrijwilligers kunnen noteren. Daar zijn we heel blij mee.

Na afloop van het officiële gedeelte kregen de nieuwe vrijwilligers een boekwerk "Erfgoed in Noord-Brabant". De langer actieve vrijwilligers ontvingen een verlaat kerstpakket. Ter afsluiting werd een loterij gehouden, waarbij de prijzen bestonden uit artikelen, die de rondleiders hebben ontvangen van verenigingen en instellingen, die ons museum bezochten.