Het vaandel van het Regiment Genietroepen

Het vaandel van het Regiment Genietroepen

Henk Becks
19 mei 2023

Voor het regiment is het vaandel het belangrijkste symbool. Vroeger was het een herkenningspunt voor de manschappen in de strijd. Tegenwoordig heeft het vaandel vooral een ceremoniële functie. Het vaandel vormde het middelpunt van een regiment. Waar het vaandel was, daar was ook de regimentscommandant. Het groeide uit tot het belangrijkste symbool van het regiment. Het vaandel stond voor eer, saamhorigheid en trouw. Verlies van het vaandel was een schande. De verovering van een vijandelijk vaandel gold als een overwinning. Aan de vaandels en de standaarden van de Nederlandse krijgsmacht kunnen opschriften worden toegekend. Deze herinneren aan krijgsverrichtingen waarbij een regiment of korps zich in het gevecht heeft onderscheiden.

Aan het Regiment Genietroepen zijn de volgende opschriften toegekend: Veldtocht 1815;
Krijgsverrichtingen 1830 en 1831;
Citadel van Antwerpen 1832;
Rotterdam 1940;
Java en Sumatra 1946-1949;
Zuid-Afghanistan 2006-2010.

Er is een animatie gemaakt van het vaandel en de daarop vermeldde vaandelopschriften.  https://youtu.be/8KPm3lmtNEk