Opmaken van de medailles

Opmaken van de medailles

Henk Becks
29 juni 2023

Vanaf heden, 29 juni, kunnen militairen hun medailles bij het museum inleveren. De firma BOVOMED zal de medailles ophalen, opmaken en weer terug brengen in het museum. In het museum zijn formulieren aanwezig, die door de houder van de medailles moeten worden ingevuld, als bewijs van afdracht.

Opmaak medailles (grootmodel) - BOVOMED-onderscheidingen