Over ons

Een film over het Geniemuseum, gemaakt door Mediateam Galant: Siert van den Berg, Michael Bögels en Chris van Dijk.

 

Stichtingsbestuur

 

Voorzitter: Generaal-majoor der Genie b.d. M.F.P van de Broek
 
Plv. voorzitter / vz DB Vacature
 
Secretaris / DB: Kapitein der Genie b.d.  J.A. Dirven
 
Penningmeester / DB: Adjudant der Mil. Administratie b.d. A.J.T. van Outheusden
 
Lid (vert. VOG): Brigade-generaal der Genie b.d.H.M. van Lent
 
Lid (vert. VGOO): Adjudant der Genie G.J. Jogems
 
Lid (vert. gn-ehden): Vacature
 
Lid (vert. VRG): vacature
 
Lid (vert. OTCGenie): Luitenant-kolonel der Genie J.H.M. Bloom
 
Lid (vert. DVD): Luitenant-kolonel der Genie E.J. Galama
 
Lid (Conservator): Dhr. H. Sonnemans
Naam: Stichting De Historische Genieverzameling
Doelstelling: Zie f/files/download/geniemuseum/beleidsplan_2014-2018_v1.pdf
RSIN: 809 826 537
Contactgegevens: Zie Praktische info -> Contact
 
Beleidsplan: Download f/files/download/geniemuseum/beleidsplan_2014-2018_v1.pdf
Beloningsbeleid: De stichting werkt met vrijwilligers, derhalve worden er geen beloningen en/of vergoedingen uitgekeerd, met als uitzondering reiskosten.
Jaarverslag: Download f/files/download/geniemuseum/jaarverslag2017.pdf
Financiële verantwoording: DownloadFinancieel jaarverslag 2018 f/files/download/geniemuseum/jaarrekening-2018-nieuw.pdf
Het Geniemuseum en de belastingen: Download ANBI-folder