Nieuws

Archief
 • Vlag 12e pantsergeniecompagnie

  Gisteren werd in het Geniemuseum een vlag bezorgd, die ooit toebehoorde aan de 12e Pantsergeniecie in Nunspeet. Een van de bezoekers van de reünie heeft de vlag gestreken en mee naar huis genomen. Hij kreeg wroeging en heeft de vlag bij ons laten bezorgen. Hoewel wij vinden, dat het diefstal is en dus afkeurenswaardig, zijn we de betreffende persoon dankbaar. De kans is groot, dat de vlag niet meer bestaan had. Als u de 2e foto vergroot, kunt u de tekst van de brief helemaal lezen.

  door: Henk Becks op 04 november

  Lees meer
 • Opnames voor televisieprogramma Philip Freriks

  Op verzoek van de productiemaatschappij richting RC en RA werd gevraagd om opname te kunnen en mogen maken van mw. S. van der Pelle, met een interview dat werd afgenomen door Philip Freriks. Zondag 18 oktober in de middag, arriveerden de gasten rond 15.30 uur. Er werden filmopname gemaakt bij het stafgebouw en de daar aanwezige poort. Vervolgens zijn er opname gemaakt op en nabij de appelplaats. Het laatste gedeelte is opgenomen in de regimentskamer. Mw. van der Pelle was van Joodse afkomst en werkte in de Tweede Wereldoorlog als koerierster voor de verzetsgroep TD. Zij werd op enig moment opgepakt door de Duitse SD in Amsterdam. Overgebracht naar het bureau van de SD aan de Euterpestraat. Hier werd zij onderworpen aan zware verhoren ( op 20 jarige leeftijd). Na hier enige tijd te hebben vastgezeten is zij overgebracht naar het SS-concentratiekamp Vught. Hier was het erg zwaar voor haar. Zij probeerde te overleven!! Op enig moment zij heel veel vrouwelijke gevangenen ui hun cellen gehaald en afgevoerd. Met een gevangenentransport via het spoor werden zij afgevoerd naar het concentratiekamp Ravensbruck, ten Noorden van Berlijn. (1939-1945 ca. 132.000 vrouwen gevangen; 20.000 mannen; 1000 vrouwelijke tieners. Van de vrouwen waren er 900 Nederlands. Van wie er 75 waren met een Joodse achtergrond.)

  door: Henk Becks op 22 oktober

  Lees meer
 • Informatiezuil in de Genietuin

  Als u via de hoofdingang over de "Duitse vakwerkbrug" de Genietuin in gaat ziet u links vóór u een zuil van Cortenstaal ("verroest" metaal). Op de zuil bevindt zich een draaischijf. Als u deze schijf gebruikt, dan kunt u keuzen maken uit het menu. De teksten, die u dan hoort, kunt u ook beluisteren via deze website. Zie hieronder.

  door: Henk Becks op 14 september

  Lees meer
 • Vrijwilligers gevraagd voor het Geniemuseum

  Ook ons museum krijgt te maken met de vergrijzing van haar vrijwilligersbestand. Wij zijn daarom weer op zoek naar enthousiaste mensen, die in ons museum werkzaamheden willen verrichten. Dit kan binnen zijn, maar ook buiten. Klussen met de handen of baliewerk. Als u interesse heeft, dan kunt u een bericht sturen naar: Geniemuseum@icloud.com. Graag ontvangen wij dan de navolgende informatie van u: Naam, contactgegevens, leeftijd, expertise (ervaring als militair is niet vereist), vaardigheden, waarom wilt u werkzaamheden verrichten in het Geniemuseum. We zien uw aanmelding graag tegemoet.

  door: Henk Becks op 26 juli

  Lees meer
 • OPEN WEEKEINDE

  In het weekeinde van 2 en 3 oktober is het museum geopend. In de Genietuin zullen re-enacters actief zijn. Nadere gegevens volgen nog in de maand september. Noteert u alvast de data in uw agenda??

  door: Henk Becks op 15 juli

  Lees meer
 • Het anker is weer thuis.

  Bij de werkzaamheden aan de Waalkade in Tiel is in maart een groot anker aangetroffen waarvan het vermoeden is dat dit bij een pontonbrug is gebruik in 1939 tijdens de mobilisatie. Tijdens de oorlogsdagen in mei 1940 hebben er namelijk twee pontonbruggen tussen Wamel en Tiel-Ophemert gelegen en gebruikt voor troepenverplaatsingen in de Zuid-Noord richting over de rivier tijdens die hectische tijd. Op meerdere plekken over de rivieren hebben dergelijke tijdelijke bruggen gelegen.De militairen die deze brug bouwden en in bedrijf hielden, de Pontonafdeling van het IIe Legerkorps, werden ingekwartierd in Ophemert. De aanleg vond plaats onder vijandelijk vuur met ook slachtoffers tot gevolg. Een paar dagen na de bouw zijn de bruggen op 11 en 12 mei weer afgebroken. Het nu gevonden anker, bedoeld om de brug op zijn plaats te houden, zal hierbij achtergebleven zijn. (Bron ondermeer de Tielenaar en de Gelderlander, www.Andries van der Windt en )www.oorlogslachtofferswestbetuwe.nl)..  Voor meer foto's, klik op de volgende link:   
  Anker is weer thuis

  door: Henk Becks op 01 juni

  Lees meer
 • Koninklijke onderscheiding Henk Becks

  Het heeft Zijne Majesteit de Koning afgelopen week behaagd, de heer Henk Becks te benoemen tot lid in de orde van Oranje Nassau. Henk kreeg vandaag (donderdag 29 april 2021)  door zijn burgemeester in aanwezigheid van zijn partner en kinderen het bijbehorende lintje uitgereikt. Henk heeft meerdere vrijwilligersfuncties bij verschillende stichtingen en organisaties. Henk krijgt deze Koninklijke onderscheiding vanwege zijn inzet en toewijding bij al zijn verscheidene vrijwilligersactiviteiten onder andere binnen het Geniemuseum.
  Het zijn met name personen als Henk die zich belangeloos inspannen voor een betere en aangename samenleving. Ze lopen er niet mee te koop maar zijn onmisbaar voor elke stichting en vereniging.
  Henk Proficiat! Je hebt het verdiend,
  Namens Bestuur en vrijwilligers van het Geniemuseum.
  Lkol S.Vulders

  door: Hb op 29 april

  Lees meer
 • Historische ontwikkeling

  In opdracht van het Nationaal Monument Kamp Vught heeft het bureau Kruit en Kok, landschapsarchitecten, een boekwerk gemaakt over de historische ontwikkeling van het gebied waarin het voormalig concentratiekamp is gelegen.Het gebied kent een bewogen militaire geschiedenis. Het boekje heeft naast de geschreven interessante informatie ook een aantal historische foto's en een aantal gebiedstekeningen. Het is een prettig te lezen boekje. U kunt het downloaden via deze link:  f/files/download/geniemuseum/historie-boekje-20-10-lr.pdf . Veel leesplezier !!

  door: Henk Becks op 13 april

  Lees meer
 • Kenniscentrum Waterlinies

  Wist u, dat er een kenniscentrum is over de Waterlinies. Het is gevestigd in het Fort bij Vegten (Bunnik). Ook het Fort zelf is zeer de moeite waard om te bezoeken. Het kenniscentrum is op de navolgende manieren te bereiken:
  Fort bij Vechten
  Bomvrije kazerne, lokaal 5
  Achterdijk 12
  3981 HB BUNNIK

  Online meeting op werkdagen:
  https://www.gotomeet.me/FMTraining/kcw-inloop

  E mailto:info@kenniscentrumwaterlinies.nl
  W http://www.kenniscentrumwaterlinies.nl/
  LI https://www.linkedin.com/company/kennis-waterlinies/
  FB https://www.facebook.com/kenniswaterlinies
  TW https://twitter.com/kenniswaterlns

  door: Henk Becks op 11 januari

  Lees meer
 • Het museum is tot nader order gesloten.

  Als gevolg van de landelijke richtlijnen is ook het Geniemuseum gesloten. Dit geldt voor zowel onze gasten als onze vrijwilligers. Zodra wij ons museum weer mogen openstellen zullen wij dit direct via de media bekend maken.

  door: Henk Becks op 17 december

  Lees meer
 • Voortgang werkzaamheden Genietuin

  In de Genietuin is het gedeelte voor de herdenking van overleden Genisten weer een stuk verder. Het uitstrooigedeelte is gereed. Nu nog het terrein een beetje egaliseren, gras strooien en de natuur zijn gang laten gaan. Ook is een Bailey-container op zijn plaats gezet, die gebruikt gaat worden voor de opslag van allerlei gereedschappen en materialen.

  door: Henk Becks op 08 december

  Lees meer
 • Groot onderhoud RV 29

  Sinds vijf weken verblijft de RV 29 op de werf in Yerseke. Steeds weer kwamen nieuwe gebreken aan het daglicht. Ook is er steeds een deel van de bemanning daar op het schip gebleven. Ze werken net zo hard mee als de werknemers van de werf en onder-aannemers. Chapeau voor deze vrijwilligers. Naar verwachting zal het schip vrijdag 11 december weer terug zijn in Hedel. Wij zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers, die op de woensdagen mee willen helpen met allerlei klusjes, die aan boord moeten gebeuren. Van schoonmaken tot schilderen en klein onderhoud.
  Onderstaand een aantal foto's. Hierop ziet u, dat er nog veel te doen is, voordat aan de thuisvaart kan worden begonnen.

  door: Henk Becks op 02 december

  Lees meer
 • Geniemuseum dit jaar niet meer geopend voor publiek

  In tegenstelling tot overige musea, blijven de militaire musea voorlopig gesloten tot en met de Kerst. Dus ook het Geniemuseum. Dit ter bescherming van onze gasten en vrijwillige medewerkers in kwetsbare leeftijd. Aangezien veel militaire musea op militaire terrein liggen ook ter bescherming van onze militairen, zodat zij steun kunnen blijven leveren aan Nederland. Zodra het Geniemuseum weer geopend is, zullen wij u informeren via onze website www.geniemuseum.nl e ons Facebookaccount.

  door: Henk Becks op 18 november

  Lees meer
 • Uitreiking tevredenheidsbetuiging

  105 GNcie Waterbouw, Ost-peleton heeft gedurende hun operatie/ oefening DAUNTLESS PONTONNIER als onderdeel van Zebra Sword kans gezien om hun oefendoelstellingen te combineren met het steunverzoek van het GN museum. Het was mooi om te zien hoe jonge leden van 105 naast  bd’ers schouder aan schouder samen de klus klaren.. 

  door: Henk Becks op 17 november

  Lees meer
 • VOPET-monument verplaatst

  Vandaag, 17 november 2020, is het VOPET-monument verplaatst naar de Gedenktuin. Zoals te verwachten was, is de verplaatsing zonder problemen en zonder schade verlopen. Degenen, die daarbij hebben geholpen worden hartelijk bedankt. Nu kan begonnen worden met de afwerking van het terrein. Begin volgend jaar als alles weer in bloei staat, zal iedereen verbaasd zijn over het resultaat.

  door: Henk Becks op 17 november

  Lees meer
 • Sponsor het regiment via Sponsorkliks

  Het Regiment ………….

  Brandewijn, uniformen, rozen, rouwkransen, magazine De Genist, geboorte geschenk, vlaggen, drukwerk en ga nog maar even door. Alles ter bevordering van Saamhorigheid en Kameraadschap. Niet alleen voor actief dienend militairen bij het Regiment, maar zeker ook voor onze oudgedienden!

  door: RA op 16 november

  Lees meer
 • Herinrichting Genietuin

  Gisteren is begonnen met een stevige aanpak van de herindeling van de Genietuin. 105 Waterbouwcompagnie heeft de MGB afgebroken en in delen verplaatst. Vandaag, dinsdag 27 oktober 2020, is het eerste monument overgeplaatst naar de gedenktuin. Deze eer viel te beurt aan het Ladice-monument. De andere zullen op korte termijn volgen, zodat kan worden begonnen met het afwerken.

  door: Henk Becks op 27 oktober

  Lees meer
 • GENIEMUSEUM VOORLOPIG GESLOTEN


  Van het commando Landstrijdkrachten is de opdracht gekomen om alle militaire musea en historische collecties met ingang van aanstaande maandag te sluiten voor bezoekers (zowel burgers als militairen). Zodra ons museum weer open gaat voor het publiek, zullen we dat meteen publiceren op onze website en Facebookaccount.

  door: Henk Becks op 21 oktober

  Lees meer
 • Historische canon Regiment Genietroepen

  Het “DNA” van ons regiment is verankerd in het verleden, stroomt door onze aderen in het heden en vormt ook een prima springplank naar de toekomst. Dat DNA zorgt er ook voor dat de kameraadschap en (ver-)binding tussen ons als genisten zo groot is.  De genen in ons DNA  zijn weliswaar bij iedereen aanwezig maar lang (nog) niet bij iedereen bekend. De Stichting Geschiedschrijving Genie (SGGenie) heeft als belangrijkste taak de geschiedenis van ons regiment vast te leggen en toegankelijk te maken. Dat doet zij voor alle regimentsleden, maar ook voor de buitenwacht. Het is in dat kader dat de SGGenie samen met het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) een historische canon heeft ontwikkeld. Hierin staan belangrijke stukjes geschiedenis maar ook b.v. de regimentstraditie en -gebruiken. De canon is geschreven voor een breed publiek en voor iedereen te lezen op de defensie-website. 
  De volgende stap is (ook nu weer in nauwe samenwerking met het NIMH), de ontwikkeling van een meer diepgaander en gedetailleerder historische canon voor onze eigen regiments-website. 

  door: Henk Becks op 14 oktober

  Lees meer
 • MONDKAPJE DRAGEN IN HET MUSEUM

  De rijksoverheid verzoekt iedereen dringend om een mondkapje te dragen in voor publiek toegankelijke ruimten. Het Geniemuseum stelt het zeer op prijs, als u bij binnenkomst een mondkapje draagt en dit tijdens uw verblijf in ons gebouw blijft dragen. Ook de anderhalve meter maatregel blijft van kracht. Alleen samen kunnen we Corona bestrijden.
  Wij hopen, dat u, ondanks deze maatregelen, toch volop geniet van al het moois, dat in ons museum is te zien. Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking.

  door: Henk Becks op 01 oktober

  Lees meer
 • Schenking uniform IGK/ IGV

  Vandaag heeft de voormalige Inspecteur Generaal van de Krijgsmacht (IGK), tevens Inspecteur Generaal voor de Veteranen (IGV) , de luitenant-generaal bd Hans van Griensven, zijn IGK-uniform en een aantal andere herinneringen aangeboden aan het Geniemuseum in Vught. De betreffende zaken werden in ontvangst genomen door de adjudant bij het Regiment Genietroepen Moos Raaijmakers, tevens adjunct-conservator van voormeld museum. Zodra de nieuwe paspop beschikbaar is, zal het uniform zijn definitieve plaats krijgen. Hans, hartelijk bedankt voor deze prachtige schenking

  door: Henk Becks op 23 juli

  Lees meer
 • HOERA !!!! We mogen open voor het publiek en militaire eenheden

  Ons museum heeft vandaag namens de Commandant Landstrijdkrachten toestemming gekregen om open te gaan voor publiek en militaire eenheden. Dit betekent, dat de door ons genomen maatregelen voldoen aan de voorschriften. U bent dus van harte welkom vanaf dinsdag 2 juni. Wel bent u verplicht vóóraf te reserveren. Bent u toevallig in de buurt, dan kunt u bij wijze van spreken ook aan de poort van ons museum een telefoontje plegen; 073- 6881867.

  door: Henk Becks op 28 mei

  Lees meer
 • Voorbehoud ten aanzien van openstelling per 2 juni aanstaande

  Gisteren, 25 mei  hebben wij nieuwe voorschriften ontvangen van C.C.K.L. (collectiecommissie Koninklijke Landmacht) omtrent de openstelling van militaire musea en historische collecties. Deze musea en collecties dienen te voldoen aan de door C.C.K.L. uitgevaardigde voorschriften ter voorkoming van de verspreiding van het COVID-19- virus.
  Ons eigen Tijdelijk Reglement is conform de richtlijnen van het C.C.K.L., echter wij hebben de nadrukkelijke toestemming nodig van de Commandant Landstrijdkrachten (C-Las), alvorens ons museum te mogen openen voor publiek. Alle voorgeschreven fysieke maatregelen zijn getroffen. Vandaag komt de lokale veiligheidsofficier beoordelen of onze voorzieningen voldoende zijn. Morgen zal het beoordelingsrapport worden ingestuurd aan de C-Las. Wij hopen, dat wij nog deze week en anders begin volgende week "groen licht" krijgen. In het kader van eerder afgekondigde maatregelen, dient u vóóraf te reserveren als u ons museum wilt bezoeken. Dinsdag, woensdag, donderdag tussen 10.00 uur en 16.00 uur, telefoon: 073-6881867.

  door: Henk Becks op 26 mei

  Lees meer
 • C.M. Oome. MWO 4

  Via Moos Raaijmakers bereikten ons enkele foto's van Bas van Loon, waarvoor onze hartelijke dank.
  Het zijn foto's van diverse akten, die betrekking hebben op C.M. Oome, soldaat pontonnier, alsmede een foto van de vitrine met persoonlijke zaken van de heer Oome.
  Na de inval van de Duitsers in Dordrecht, mei 1940 is hevig gevochten. Zo erg zelfs, dat aan 5 personen de Militaire Willemsorde werd uitgereikt. Eén er van was postuum. De heer Oome was namelijk gesneuveld tijdens de gevechten. De heer Oome is begraven in Raamsdonk.

  door: Henk Becks op 18 april

  Lees meer
 • Sluiting Geniemuseum ivm Coronavirus

  Het bestuur van het Geniemuseum volgt de richtlijnen van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Naar aanleiding van de laatst bekende gegevens is besloten het museum pas na 1 juni weer te openen. Tenzij het RIVM de reeds genomen maatregelen weer aanscherpt. Via onze website en ons Facebookaccount houden wij u zoveel mogelijk op de hoogte.

  door: Henk Becks op 24 maart

  Lees meer
 • Open museumweekeinde 18 en 19 april gaat niet door !!

  In eerdere publicaties hebben wij u geattendeerd op het museumweekeinde van 18 en 19 april aanstaande, vooruitlopende op de Museumweek. Ter voorbereiding van een dergelijk evenement, waarbij honderden personen een bezoek brengen aan ons museum, moeten wij en de door ons uitgenodigde verenigingen uiteenlopende verplichtingen aangaan. Zoals de minister-president de heer Mark Rutte in zijn toespraak tot alle Nederlanders heeft aangegeven, kunnen de gevolgen van het coronavirus nog wel enige tijd duren. Het bestuur van het Geniemuseum heeft daarom in overleg met de betrokken relaties, besloten om het openmuseum weekeinde in april NIET te laten door gaan. U begrijpt, dat we deze maatregel liever niet hadden genomen, maar ieders gezondheid is belangrijker. Over enige tijd zal tezamen met de betrokken verenigingen bezien worden of het mogelijk is, om later in het jaar alsnog een open museumweekeinde te organiseren. Wij houden u op de hoogte via deze website en via ons Facebookaccount.

  door: Henk Becks op 17 maart

  Lees meer
 • Coronavirus

  Zoals u bekend is, zijn landelijk veel maatregelen afgekondigd, die zo veel mogelijk moeten voorkomen, dat het coronavirus zich verder verspreidt. In het Geniemuseum werken vrijwilligers. Over het algemeen mensen, die tot de risicogroep behoren, voor wat betreft het vermelde virus. Daarom is besloten, dat het Geniemuseum vanaf vrijdag 13 maart gesloten zal zijn tot en met 30 maart. Wij vragen uw begrip voor deze maatregel.

  door: Henk Becks op 12 maart

  Lees meer
 • Militaire courant

  Zoals u weet, zijn er diverse bladen, die worden uitgegeven door het ministerie van Defensie. Ook de diverse regimenten en korpsen hebben hun eigen bladen. Er is echter ook een nieuw particulier initiatief. Het blad heet "Militaire courant. Zeker de moeite waard; ook voor post-actieven. Voor meer informatie kunt u kijken op:  www.militairecourant.nl

  door: Henk Becks op 01 februari

  Lees meer
 • Nominatie "Leukste uitje van Brabant"


  Geniemuseum door “LAND VAN  ANWB” genomineerd voor het “LEUKSTE UITJE VAN BRABANT”. 

  In 2020 staat het jubileum van de ANWB centraal. Voor de tiende keer organiseerde het Land van ANWB de verkiezing voor het Leukste uitje van Nederland en het Leukste uitje van de provincie. Dé publieksprijs namens 4,5 miljoen ANWB leden! Bij de verkiezing Leukste uitje 2020 bepalen de ANWB-leden wie de winnaar wordt.

  door: Henk Becks op 24 januari

  Lees meer
 • Monument Martijn Rosier

  In de Genietuin staat een monument ter nagedachtenis aan Sgt. Eerste Klas Martijn Rosier, die in Afghanistan om het leven is gekomen. Het houten gedeelte was verweerd en had een groene aanslag. Na het schuurwerk, alle houtwerk weer netjes in de olie gezet. Ziet er weer netjes uit.

  Volgende week het VOPET-monument onderhanden nemen en de bel poetsen, zodat alles er op donderdag 3 oktober netjes uitziet voor de herdenking van de overleden VOPET-leden.

  door: Henk Becks op 17 september

  Lees meer
 • Linie 1629

  In 2029 is het 400 jaar geleden dat het Beleg van ’s-Hertogenbosch heeft plaatsgevonden. De gemeenten Heusden, Sint-Michielsgestel, Vught en ’s-Hertogenbosch willen in aanloop naar 2029 de Linie 1629 zichtbaar en beleefbaar maken.

  door: Henk Becks op 09 september

  Lees meer